Μαθαίνω Γερμανικά [ Trennbare Verben ] Σύνθετα (Μη-)Χωριζόμενα ρήματα

(Un-) Trennbare Verben Σύνθετα (Μη-)Χωριζόμενα ρήματα Το παρόν άρθρο είναι μια ευγενική παραχώρηση του Γλωσσολόγου/Διδακτολόγου της Γερμανικής [...]

2020-03-25T18:49:56+00:00