Έχει χαθεί/λήξει το διαβατήριό σας λίγο πριν από ταξίδι;

Απαραίτητα βήματα για την αντικατάστασή του!

Ταξιδεύετε σε λίγες μέρες ή ώρες και μόλις συνειδητοποιήσατε πως το διαβατήριο σας έχει λήξει; Είστε για διακοπές στο Βερολίνο και το διαβατήριο ή η ταυτότητά σας έχει χαθεί; 

Ψυχραιμία!

Οι Greek Berliners προσπαθώντας να βοηθήσουμε όλους τους Ελληνόφωνους πολίτες, έχουμε συγκεντρώσει τα απαραίτητα βήματα, που προτείνει η Γερμανική Ομοσπονδιακή Αστυνομία και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε περίπτωση που το διαβατήριο ή η ταυτότητά σας χαθεί ή κλαπεί, διατηρήστε την ψυχραιμία σας. Πρέπει να δηλώσετε την κλοπή άμεσα στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα και να λάβετε την επίσημη αστυνομική δήλωση που θα σας ζητήσει το προξενείο ή η πρεσβεία σας για την έκδοση ταξιδιωτικού εγγράφου προς την χώρα διαμονή σας.

Συνήθως η αντικατάσταση του διαβατηρίου διαρκεί γύρω στους 3 μήνες. Όμως αν το διαβατήριο σας έχει κλαπεί, η Πρεσβεία ή το πλησιέστερό σας Προξενείο, θα σας εκδώσουν ένα προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο. Αν ταξιδεύετε σύντομα, κλείστε άμεσα ραντεβού, και βεβαιωθείτε ότι έχετε μαζί σας…

  1. Αντίγραφο του εισιτηρίου σας
  2. Αίτηση για το προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο
  3. 2 φωτογραφίες
  4. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό εγγραφής σε δημοτολόγιο
  5. Βεβαίωση της πλησιέστερης αστυνομικής αρχής ότι υπεβλήθη δήλωση απώλειας ή κλοπής
  6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν.1599/1986 για τον τόπο, χρόνο και τις συνθήκες απώλειας ή κλοπής του διαβατηρίου

Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία μπορεί να εκδώσει δελτίου εξόδου έκτακτης ανάγκης για όλους τους πολίτες των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή την Ελβετία, καθώς και όλους όσους έχουν δικαίωμα επιστροφής σε αυτά τα κράτη. Αυτό ισχύει μόνο για την περίπτωση αποφυγής αδικαιολόγητων δυσχερειών ή για λόγους ιδιαίτερου δημόσιου συμφέροντος, εφόσον δεν αναμένεται έγκαιρα η έκδοση ταξιδιωτικού εγγράφου από αλλοδαπή αντιπροσωπεία ή από αλλοδαπή αρχή.

Η έκδοση εγγράφων αντικατάστασης για ανήλικους υπόκειται στην έγκριση των νόμιμων κηδεμόνων.

Η ταυτότητα και η ιθαγένεια πρέπει να αποδεικνύονται με την προσκόμιση επίσημων εγγράφων (για παράδειγμα με διαβατήριο που έχει λήξει ή υποκατάστατο διαβατηρίου).

Πρέπει να γνωρίζέτε ότι

  • Το ταξίδι με έγγραφα διαβατηρίου γίνεται με δική σας ευθύνη καθώς η αναγνώρισή τους δεν απαιτείται από άλλα κράτη. Αυτό σημαίνει πως η είσοδος μπορεί να σας απαγορευθεί από την αεροπορική εταιρεία ή και από την χώρα προορισμού.
  • Οι αρχές των συνόρων μπορεί να αρνηθούν την έκδοση εγγράφων αντικατάστασης ακόμη και στην περίπτωση που πληρούνται όλες οι νομικές απαιτήσεις. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα αν η χώρα προορισμού γνωστοποίησε πως δεν αναγνωρίζει τα έγγραφα αντικατάστασης διαβατηρίου και απειλεί με ποινικές συνέπειες σε περίπτωση χρήσης τους.
  • Τα μέλη της ΕΕ, που αναγνωρίζουν όλα τα έγγραφα διαβατηρίου που εκδίδει η Γερμανία, ακόμη και 1 χρόνο μετά την λήξη τους είναι η Αυστρία, το Βέλγιο,ηΓαλλία, η Ελλάδα, η Ισπανία,η Κύπρος,το Λίχτενστάιν, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Ολλανδία,η Ουγγαρία, η Πορτογαλία, η Σλοβενία και η Ελβετία. Οι αεροπορικές εταιρείες όμως δεν εγγυώνται το ταξίδι σας με μη έγκυρα έγγραφα, ανεξάρτητα από τις συμφωνίες μεταξύ των μελών της ΕΕ.  
  • Για να επιταχυνθεί η διαδικασία απόκτησης του απαιτούμενου εγγράφου αντικατάστασης διαβατηρίου, προτιμήστε την ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των προσωπικών σας στοιχείων και των σχετικών ταξιδιωτικών δεδομένων στην αρμόδια αρχή των συνόρων, η οποία θα επικοινωνήσει μαζί σας γρήγορα. Από εκεί θα λάβετε επίσης πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συλλογής. 

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες,που αφορούν τους  Έλληνες πολίτες, η ομάδα των Greek Berliners προτείνει τον σχετικό ιστότοπο του πλησιέστερου Ελληνικού Προξενείου. 

Για Κύπριους πολίτες σημαντικές είναι οι σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Κυπριακής Πρεσβείας Βερολίνου.