Εκμάθηση γερμανικών

Αλήθειες και ψέματα

Η κινητήριος δύναμη στην εκμάθηση

Η επίτευξη ενός γλωσσικού επιπέδου εξαρτάται από πλήθος παραγόντων. Ταχύτητα εκμάθησης, κίνητρο, στόχος, προσωπικό ενδιαφέρον, ευελιξία, είναι μόνο μερικές από τις έννοιες που κυριεύουν την σκέψη ενός μαθητή. Η ηλικία παίζει σαφέστατα έναν πολύ σημαντικό ρόλο, όπως και η μέθοδος, το υλικό και ο μέντορας, ο οποίος αφενός θα μας μεταδώσει τις γνώσεις, αφετέρου θα μας κεντρίσει το ενδιαφέρον, θα γίνει πρότυπο μίμησης και συνοδοιπόρος μας στο ταξίδι κατάκτησης της ξένης γλώσσας.

Η ηλικία και ο ρόλος της στην ταχύτητα εκμάθησης

Ενίοτε οι ενήλικες χρειάζονται λιγότερο χρόνο αφομοίωσης νέας γνώσης σε σύγκριση με τα παιδιά ή τους νέους. Και όμως, όσο προχωρά η ηλικία, ο ρυθμός κατάκτησης και οι αντοχές μειώνονται, οι στόχοι αλλάζουν και οι απαιτήσεις αυξάνονται. Το να μάθει κανείς μια ξένη γλώσσα, δεν είναι θέμα μόνο κατάκτησης κανόνων γραμματικής, λεξιλογίου και ανάλογης εξάσκησης στο βιβλίο!

Πόσο χρόνο πρέπει να διαθέσω;

Χρειάζεται εφαρμογή στην καθημερινότητα, επικοινωνία, ατομική προσπάθεια. Προϋποτίθεται η κατανόηση της διαφορετικότητας του άλλου, η κατανόηση και η αποδοχή της ξένης νοοτροπίας και η ικανότητα προσαρμογής στα νέα δεδομένα.

Η δε πιστοποίηση με δίπλωμα πρέπει να βεβαιώνει την ουσία και όχι απλά τις τυπικές προϋποθέσεις για να έχει εγκυρότητα και αξία.

Όποιος προσπαθεί με μόλις 2ώρες/ βδομάδα, θα χρειαστεί πολύ χρόνο για να ανταπεξέλθει στον όγκο των πληροφοριών που πρέπει να κατακτηθούν!

Με ένα τετράωρο κάτι γίνεται! Βάσει Goethe Institut® και Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις ξένες γλώσσες, ο αριθμός ωρών διδασκαλίας που απαιτούνται για την κατάκτηση κάθε επιπέδου, καθορίζει και την βαρύτητα που πρέπει να δώσουμε στην εκμάθηση:

Η βάση της επικοινωνίας

Για το δε λεξιλόγιο, το Goethe Institut® ορίζει ένα πλαφόν 3000 λέξεων, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επικοινωνιακών αναγκών για το επίπεδο Β2. Πόσο δύσκολα κατακτά κανείς έναν τέτοιο αριθμό λέξεων; Ποια δικαιολογία θα προφασιστεί κανείς για να εξηγήσει την αργοπορία εκμάθησης; Σαφέστατα δεν υπάρχει βαθμός δυσκολίας κατανόησης για εκμάθηση λεξιλογίου! Πρόκειται για απλό συστηματικό διάβασμα. Πώς γίνεται, όμως, κάποιος μετανάστης να βρίσκεται για παράδειγμα 3 χρόνια στην Γερμανία, και ακόμη να μην έχει μάθει… 3000 λέξεις; Μήπως δεν βρήκε τον χρόνο;

Σε ένα θεωρητικό πλαίσιο μελέτης 150λέξεων/βδομάδα, κάποιος θα κατορθώσει σε 10 βδομάδες συστηματικής προσπάθειας, δηλαδή σε 2,5 μήνες, να καλύψει 1500 λέξεις! Άρα σε 5 μήνες να φτάσει τις 3000 λέξεις. Θα το κάνει; Αλλά, ακόμη και αν καλύπτει μόνο το μισό του όγκου πληροφοριών, λχ 75λέξεις/βδομάδα, σε 10 μήνες θα είναι έτοιμος, τουλάχιστον σε επίπεδο λέξεων. Ακόμη και ένα μικρότερο πρόγραμμα μόλις 50λέξεων την βδομάδα, δηλαδή διάρκειας 15 μηνών, είναι αρκετό για την κατάκτηση λεξιλογίου!

Αν οι απαιτήσεις σε ώρες μαθήματος μίας μόνο βαθμίδας διαρκούν σε σχολικό πρόγραμμα 9 μήνες, τί δικαιολογίες θα σκαρφιστεί κανείς για να εξηγήσει ότι σε 5-10-15 μήνες δεν προλαβαίνει να καλύψει την ύλη, που αντιστοιχεί σε τέσσερις βαθμίδες, και όταν αυτό που καλείται να μάθει δεν έχει βαθμό δυσκολίας;

Γιατί τόση καθυστέρηση; Και αν τελικώς το θέμα «λέξεις» λύνεται με απλό διάβασμα, που εστιάζεται το πραγματικό πρόβλημα;

Δυσκολίες

Πέρα από το λεξιλόγιο υπάρχουν, σαφέστατα, και άλλα στοιχεία που πρέπει να καλυφθούν. Γραμματική, σύνταξη, κείμενα, ακουστική κατανόηση, προφορικά, παραγωγή λόγου, διάδραση με άλλους μαθητές, και βέβαια, όταν έρθει η ώρα, προετοιμασία εξετάσεων για την ανάγκη πιστοποίησης. Και πίσω από κάθε ώρα «μαθήματος», θα πρέπει κανείς να υπολογίζει και τον ατομικό προσωπικό χρόνο ενασχόλησης με την γλώσσα.

Με βάση τον πίνακα θα χρειαστεί κανείς τουλάχιστον 4ωρο/βδομάδα για να καλύψει την ύλη του επιπέδου Α1 και τον διπλάσιο χρόνο για να κατακτήσει και το επίπεδο Α2πλέον του χρόνου εκμάθησης λεξιλογίου. Για το επόμενο επίπεδο άλλο τόσο, και πάλι με τον ίδιο ρυθμό θα φτάσει να καλύψει την ύλη για Β2 αισίως σε 4 χρόνια!

Αν κανείς αναλογιστεί τον όγκο των πληροφοριών, και τις απαιτήσεις σε χρόνο και σε προσωπική προσπάθεια, εύκολα μέσα από μια λογική παρατήρηση των πραγμάτων, οδηγείται σε εντυπωσιακές «διαπιστώσεις»:

Η προϋπόθεση των 145ωρών κατά μέσο όρο ανά βαθμίδα, ίσως φαντάζει υπερβολική, αλλά όταν η διδακτική ώρα είναι μόλις 45λεπτο, σε μια τάξη 10 ατόμων, πόσος πραγματικά χρόνος αφιερώνεται στις απαιτήσεις, τις προσδοκίες και τις ανάγκες ενός μαθητή;

Αν αφαιρεθεί από τον διδακτικό χρόνο μιας φροντιστηριακής τάξης, ο χρόνος για την παράδοση της νέας ύλης (λχ 20 λεπτά), τί πραγματικά «μένει» διαθέσιμο κατά κεφαλήν;

Αρκούν άραγε 2,5-3 μόλις λεπτά κατά άτομο (σε μια τάξη λχ 10 μαθητών) για διόρθωση λαθών και εξηγήσεις σε τυχόν λάθη κατανόησης;

Τι ακριβώς «πληρώνει» κανείς στο φροντιστήριο και τί πραγματικά κερδίζει, ειδικά αν το επίπεδο της τάξης δεν είναι ομοιογενές;

Τί προβλήματα προκαλούνται εκεί;

Αν ο ατομικός στόχος διαφέρει με τον στόχο της τάξης, τί πραγματικά θα πετύχει κάποιος, αν όχι ένα ακριβοπληρωμένο «πασάλειμμα»;

Και τί θα γίνει όταν η διδασκαλία δεν γίνεται στην μητρική γλώσσα του μαθητή, αλλά σε μια τρίτη γλώσσα, για να καλυφτούν απλώς οι γενικές ανάγκες ενός τμήματος που αποτελείται από διαφορετικές φυλές, νοοτροπίες και προσεγγίσεις;

Συνέπειες

Η κατάκτηση της ξένης γλώσσας, σίγουρα έχει δυσκολίες, αλλά έχει και ανάλογες απαιτήσεις, που αν δεν λαμβάνονται υπόψιν, οδηγούν σε τραγικά λάθη, τα οποία καλούνται να «πληρώσουν» οι μαθητές.

Δεν είναι μόνο το χρηματικό κόστος που επωμίζονται, αλλά κυρίως ο χρόνος που χάνεται έτσι άσκοπα και οι συνέπειες του, στην απώλεια ευκαιριών, που όταν θα εμφανιστούν, ο μαθητής δεν θα είναι έτοιμος να ανταποκριθεί, ακόμη και αν θεωρητικά έχει αποκτήσει το ανάλογο δίπλωμα. Δεν είναι λίγες οι φορές, που κατέχει κάποιος ένα πιστοποιητικό, αλλά στην ουσία δεν είναι ικανός να αρθρώσει μια σωστή πρόταση.

Και αυτό είναι κάτι που κοστίζει πολύ ακριβά στην αγορά εργασίας, αν όχι στην προσωπική αυτοεκτίμηση!

Ατομική λύση

Σε κάθε περίπτωση, ένα ατομικό ιδιαίτερο μάθημα έχει πολλαπλά οφέλη. Προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τον στόχο του εκάστοτε μαθητή, η κατάκτηση της ύλης γίνεται με βάση τον ατομικό ρυθμό. Ο μαθητής έχει τον δάσκαλο διαθέσιμο για πλήρη ώρα 60 λεπτών και σίγουρα η μετάδοση γνώσεων με ταυτόχρονη επίλυση όλων των πιθανών αποριών και δυσκολιών ενδεχομένως και στην μητρική γλώσσα, παίζει σαφέστατα έναν τεράστιο ρόλο.

Αλλά, όταν το κριτήριο είναι το κόστος, ένα «ιδιαίτερο» μάθημα είναι μια δύσκολη επιλογή. Ωστόσο, αν πριν έχουν γίνει άλλες προσπάθειες και τέτοιες «λύσεις» αποτυγχάνουν, ή ο προσωπικός χρόνος διάθεσης δεν μπορεί να συμβαδίσει με τον χρόνο ενός φροντιστηρίου, τότε αποτελεί απαραίτητη ανάγκη.

Προσφορά Γ. Αργυρού + Greek.Berliners®

Ιδέα δημιουργίας περιορισμένης συμμετοχής ειδικού προγράμματος εκμάθησης γερμανικών, σύμφωνα με τα πρότυπα του Ινσιτούτου Goethe.

Η ομάδα των GreekBerliners® αφουγκραζόμενη την γενικότερη κατάσταση των Ελλήνων μεταναστών, αναφορικά με την εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας, αναγνωρίζοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες καλούνται να επιβιώσουν και να λειτουργήσουν και λαμβάνοντας υπόψιν τους στόχους και τις επιθυμίες, όπως αυτοί εκφράζονται συχνά σε Forum στο Facebook, σχεδιάζουν μια σειρά online μαθημάτων, γνωριμίας με την γερμανική γλώσσα, προσπαθώντας να προσφέρουν αφενός ποιότητα, αφετέρου οικονομικές λειτουργικές λύσεις!

Σε συνεργασία με τον Γιάννη Αργυρό (Διδακτολόγος γερμανικών), οργανώσαμε για τα μέλη μας, ένα ενιαίο στοχευμένο πρόγραμμα προσέγγισης για τα Γερμανικά σε θεματικές ενότητες, που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα απαιτήσεων της γλώσσας. Σε 1η φάση αποκλειστικά για το επίπεδο Α1, στην συνέχεια και για τα λοιπά επίπεδα, εστιάζοντας στην πλήρη κάλυψη απαιτήσεων.

Σημαντικό!

Δεν πρόκειται για «φροντιστηριακά μαθήματα», αλλά για σεμινάρια πλήρως εστιασμένα στις ανάγκες σας, που σταδιακά και με ανερχόμενο βαθμό δυσκολίας, σας καλούν να γνωρίσετε την γλώσσα σε βάθος, εστιάζοντας στις ουσιαστικές λεπτομέρειες, για να πετύχετε αφενός μια πιο πολύπλευρη κατανόηση της γλώσσας, αλλά και για να βάλετε σε μια σειρά την ύλη.

Μέσα από δίωρες συναντήσεις, με έμφαση στην ουσία, και σταδιακό αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας, οι συμμετέχοντες θα αποκτούν τα απαραίτητα εφόδια κάθε φορά, ώστε ασχολούμενοι ατομικά μετά στον προσωπικό τους χρόνο να μπορούν να παρακολουθήσουν την ροή και να κατακτήσουν την γλώσσα με στόχο. Τα προγράμματα αυτά συμπεριλαμβάνουν αντίστοιχη εργασία για το σπίτι, διόρθωση ασκήσεων και όλο το υλικό εκμάθησης συν τις σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή από τον κ. Αργυρό.

Δείτε το επιτυχημένο σεμινάριο του Ιουλίου.