Επίπεδα Γνώσεων
Δεξιότητες, απαιτήσεις και προϋποθέσεις!

Στο επίπεδο Β2, πρέπει κανείς να κατανοεί τα πάντα, από συγκεκριμένα ως και αφηρημένα θέματα.

Να είναι ικανός να συμμετέχει ακόμη και σε συζητήσεις, που απαιτούν ένα πιο συγκεκριμένο λεξιλόγιο, πχ ιατρικά θέματα, πολιτική ή τεχνολογία.

Να μπορεί να διεξάγει συζητήσεις με έναν φυσικό ομιλητή της γλώσσας, χωρίς ιδιαίτερα εμπόδια στην επικοινωνία, να εκφράζεται λεπτομερώς και με σαφήνεια, κάνοντας χρήση όλων των γραμματικών φαινομένων της γλώσσας κατά περίπτωση.

Τέλος είναι σε θέση να παίρνει θέση σε θέματα, να τοποθετείται ως προς το περιεχόμενο, να εκφράζεται γραπτώς και προφορικώς, ανά τις περιστάσεις, ως οφείλει, και τέλος να προφέρει σωστά.

Σε επίπεδο ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ/ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ/ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ…. Τί πρέπει να ξέρω;

  • Γραπτή έκθεση, κατανόηση περίπλοκου κειμένου
  • Κειμενική ανάλυση, εξόρυξη πληροφοριών, κατανόηση νοημάτων μέσα από κείμενο.
  • Χαρακτηρισμός προσώπου, έκφραση προσωπικής γνώμης με αιτιολόγηση επιχειρημάτων
  • Attribution, δομή φράσεων και προτάσεων σε σύγκριση, ονοματοποίηση.

Διαβάστε όλη τη σειρά άρθρων “Επίπεδα Γνώσεων”

Εισαγωγή
Επίπεδο Α1
Επίπεδο Α2
Επίπεδο Β1
Επίπεδο C1
Επίπεδο C2
Συμπεράσματα!

Πιστοποίηση Γερμανικής Γλώσσας

Διαβάστε το σχετικό άρθρο

Γερμανικά στο μικροσκόπιο

Η σειρά σεμιναρίων μας