Επίπεδα Γνώσεων
Δεξιότητες, απαιτήσεις και προϋποθέσεις!

Στο επίπεδο Β1, πρέπει κανείς να καταλαβαίνει χωρίς κανένα πρόβλημα τα βασικά στοιχεία σε ένα κείμενο, μια συζήτηση ή γενικά σε προσφερόμενη πληροφορία.

Nα μπορεί να φιλτράρει ως προς το περιεχόμενο και να ανταποκρίνεται με ακρίβεια στην έκφραση σε πιο σύνθετες καταστάσεις, όπως ταξίδια και μεταφράσεις μεταξύ πολιτισμών.

Να μπορεί να εκφράζεται απρόσκοπτα σε θέματα προσωπικού ενδιαφέροντος, να λέει την άποψή του για μια ευρεία γκάμα κοινωνικών θεμάτων ή προβλημάτων της σύγχρονης εποχής

Να μπορεί να αιτιολογήσει με σαφήνεια την άποψή του, να εκφράζει στόχους, σχέδια, εμπειρίες, και να εξηγεί καταστάσεις, όπου αυτό απαιτείται.

Σε επίπεδο ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ/ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ/ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ…. Τί πρέπει να ξέρω;

  • Υποτακτική Κλίση / Konjunktiv II, μη πραγματική λειτουργία / υποθετικές-συγκριτικές προτάσεις
  • Εισαγωγή στον Πλάγιο Λόγο / Konjunktiv I
  • Ρήματα με προθέσεις
  • Επίθετα με εμπρόθετο αντικείμενο, φραστικές δομές, εισαγωγή σε Nominalisierung.
  • Αναφορικές προτάσεις, παράθεση/επεξήγηση πληροφοριών.
  • Λειτουργία και χρήση της Γενικής πτώσης στις δομές.

Διαβάστε όλη τη σειρά άρθρων “Επίπεδα Γνώσεων”

Εισαγωγή
Επίπεδο Α1
Επίπεδο Α2
Επίπεδο Β2
Επίπεδο C1
Επίπεδο C2
Συμπεράσματα!

Πιστοποίηση Γερμανικής Γλώσσας

Διαβάστε το σχετικό άρθρο

Γερμανικά στο μικροσκόπιο

Η σειρά σεμιναρίων μας