Επίπεδα Γνώσεων
Δεξιότητες, απαιτήσεις και προϋποθέσεις!

Στο επίπεδο C2, πρέπει κανείς να μπορεί να κάνει πρακτικώς τα πάντα, που μπορεί να κάνει και ένας φυσικός ομιλητής, σε επίπεδο αποφοίτου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Από το να γράψει έκθεση ιδεών, να σχολιάσει κείμενα, να αναλύει το περιεχόμενο λογοτεχνίας ή ποίησης χωρίς κανένα πρόβλημα, ως και να καταλαβαίνει το μέγιστο της πληροφορίας, είτε διαβάζει, είτε ακούει και να εστιάζει αναλόγως στις λεπτομέρειες ή την ουσία!

Είναι σε θέση να κάνει περιλήψεις, αιτιολογήσεις, χαρακτηρισμούς προσώπων και καταστάσεων, να εκφράζει την άποψή του και να αιτιολογεί την επιχειρηματολογία του με σαφήνεια, ταχύτητα και ουσία.

Μπορεί να εξηγήσει γλωσσικά θέματα σε χαμηλότερα επίπεδα, και να τοποθετηθεί σε όλη την γκάμα θεμάτων συζήτησης, από επιστήμη, τέχνη, φιλοσοφία, κλπ.

Μπορεί να «παίζει» με τις λέξεις και είναι σε θέση τρόπον τινά να «διδάξει» την ουσία της γλώσσας, του πολιτισμού της και της φιλοσοφίας της.

Σε επίπεδο ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ/ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ/ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ…. Τί πρέπει να ξέρω;

  • Υποκειμενική σημασία των Modalverben
  • Modalitätsverben
  • Derivation, Wortbildung, Komposition
  • Σχολιασμός στατιστικών, προχωρημένο λεξιλόγιο, γραπτή έκφραση σε: σχολιασμό, ανάλυση, αξιολόγηση δεδομένων, ερμηνευτική προσέγγιση, συζήτηση.
  • Έκθεση, στρατηγικές ανάγνωσης, Operatoren, προβληματισμός.
  • Δημιουργικό γράψιμο, φρασεολογισμοί και ιδιωματισμοί, Funktionsverbgefüge, feste Verbindungen, Redepartikel, Umgangssprache.

Διαβάστε όλη τη σειρά άρθρων “Επίπεδα Γνώσεων”

Εισαγωγή
Επίπεδο Α1
Επίπεδο Α2
Επίπεδο Β1
Επίπεδο Β2
Επίπεδο C1
Συμπεράσματα!

Πιστοποίηση Γερμανικής Γλώσσας

Διαβάστε το σχετικό άρθρο

Γερμανικά στο μικροσκόπιο

Η σειρά σεμιναρίων μας