Επίπεδα Γνώσεων
Δεξιότητες, απαιτήσεις και προϋποθέσεις!

Στο επίπεδο Α1, πρέπει κανείς να μπορεί με θάρρος να εκφράζεται σε θέματα καθημερινότητας και να μπορεί να σχηματίζει σωστές προτάσεις.
Να επικοινωνεί έτσι χωρίς εμπόδια σε βασικά θέματα.

Μπορεί να αυτοσυστήνεται, να θέτει ερωτήματα για απλές πληροφορίες, λχ που μένει ή πως θα πάει κάπου και να αντιδρά αναλόγως σε τέτοιες καταστάσεις.

Μπορεί να κατανοεί απλέ βασικές πληροφορίες σε κείμενα ή συζητήσεις και είναι σε θέση επαρκώς να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της καθημερινότητας μέσα από απλές δομές.

Και σε επίπεδο ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ/ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ/ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ…. Τί πρέπει να ξέρω;

Στο επίπεδο Α1, πρέπει κανείς να μπορεί με θάρρος να εκφράζεται σε θέματα καθημερινότητας και να μπορεί να σχηματίζει σωστές προτάσεις.
Να επικοινωνεί έτσι χωρίς εμπόδια σε βασικά θέματα.

Μπορεί να αυτοσυστήνεται, να θέτει ερωτήματα για απλές πληροφορίες, λχ που μένει ή πως θα πάει κάπου και να αντιδρά αναλόγως σε τέτοιες καταστάσεις.

Μπορεί να κατανοεί απλέ βασικές πληροφορίες σε κείμενα ή συζητήσεις και είναι σε θέση επαρκώς να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της καθημερινότητας μέσα από απλές δομές.

Διαβάστε όλη τη σειρά άρθρων “Επίπεδα Γνώσεων”

Εισαγωγή
Επίπεδο Α2
Επίπεδο Β1
Επίπεδο Β2
Επίπεδο C1
Επίπεδο C2
Συμπεράσματα!

Πιστοποίηση Γερμανικής Γλώσσας

Διαβάστε το σχετικό άρθρο

Γερμανικά στο μικροσκόπιο

Η σειρά σεμιναρίων μας