Επίπεδα Γνώσεων
Δεξιότητες, απαιτήσεις και προϋποθέσεις!

Στο επίπεδο Α2, πρέπει κανείς να είναι σε θέση να εκφράζεται με σαφήνεια και με πλήθος λεπτομερειών σε βασικά θέματα της καθημερινότητας

Nα λειτουργεί χωρίς προβλήματα στο ευρύτερο περιβάλλον του, σε εργασιακά θέματα ή στα προσωπικά του.

Μπορεί να κατανοεί μέσα από πιο σύνθετες δομές την ουσία, δίνοντας έμφαση σε αυτήν, αλλά και σε πιο λεπτομερειακές καταστάσεις, όπου αυτό απαιτείται.

Σε επίπεδο ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ/ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ/ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ…. Τί πρέπει να ξέρω;

  • Κλίση επιθέτων, επιθετικοί προσδιορισμοί, απλά επίθετα, ουσιαστικοποιημένα επίθετα, μετοχές, παραθετικά.
  • Παθητική φωνή, με ή χωρίς τροπικά ρήματα/ απρόσωπη δομή.
  • Εναλλακτικές δομές παθητικής με Modalverben. Zustandspassiv.
  • Σύνδεση προτάσεων, μηδενικές θέσεις, επιρρηματική λειτουργία.
  • Έμφαση για κατανόηση κειμένων.
  • Είδη δευτερευουσών προτάσεων, ομοιότητες και διαφορές.
  • Σύνταξη δευτερευουσών προτάσεων: χρονικές, αιτιολογικές, τελικές, χρονικό-υποθετικές, εναντιωματικές, τροπικές συμπερασματικές και αντιθετικές προτάσεις.

Διαβάστε όλη τη σειρά άρθρων “Επίπεδα Γνώσεων”

Εισαγωγή
Επίπεδο Α1
Επίπεδο Β1
Επίπεδο Β2
Επίπεδο C1
Επίπεδο C2
Συμπεράσματα!

Πιστοποίηση Γερμανικής Γλώσσας

Διαβάστε το σχετικό άρθρο

Γερμανικά στο μικροσκόπιο

Η σειρά σεμιναρίων μας