Επίπεδα Γνώσεων
Δεξιότητες, απαιτήσεις και προϋποθέσεις!

Στο επίπεδο C1, πρέπει κανείς να μπορεί να κατανοεί, να επεξεργάζεται και να τροποποιεί εκτενή ή μακροσκελή κείμενα.

Nα εκφράζεται γρήγορα, με σαφήνεια, χωρίς να ψάχνει λέξεις για να πει τί θέλει.

Να μπορεί να χρησιμοποιεί σωστά την γλώσσα σε κοινωνικοπολιτικά, επαγγελματικά θέματα, σε θέματα σπουδών, καριέρας ή εκπαίδευσης.

Μπορεί να ανταποκρίνεται ως προς την ουσία των ερωτήσεων, να απαντά επί θεμάτων με ακρίβεια, λακωνικά και αναλυτικά.

Τέλος είναι σε θέση να εκφράζεται με όποιον διαθέσιμο τρόπο έχει η γλώσσα, ακόμη και σε επίπεδο ιδιωματισμών, για να τεκμηριώνει την θέση του, και πλησιάζει την ικανότητα ενός φυσικού ομιλητή σε ποσοστό άνω του 80%.

Σε επίπεδο ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ/ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ/ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ…. Τί πρέπει να ξέρω;

  • Πλήρης δομή και λειτουργία γερμανικής πρότασης
  • Prädikaten, Ergänzungen, και freien Angaben
  • Δομές με γενική, χρήση εμπρόθετων ρημάτων σε ονοματικές φράσεις, περιφραστικό κατηγορούμενο, δομή, χρήση, λειτουργία και σημασία ονοματικής δομής, θέσεις όρων φράσης, Umformung!
  • Ρηματοποίηση φράσεων: από απλές λέξεις, εμπρόθετες δομές σε ανάλογες δευτερεύουσες προτάσεις, λογικές δομές προτάσεων
  • Συμπερασματική έμφαση, απόδοση Angaben: temporal, kausal, final, konzessiv, konditional, proportional, modal, konsekutiv, adversativ, Komitativ, referenziell σε προτάσεις
  • Δομές μετοχών, ανάλυση σε αναφορικές προτάσεις, πλάγιος λόγος, κείμενο ανώτατου επιπέδου με ανώτερη θεματολογία: θέματα κοινωνικά, σπουδών, επαγγελματικά θέματα, σε θέματα σπουδών, καριέρας ή εκπαίδευσης.

Διαβάστε όλη τη σειρά άρθρων “Επίπεδα Γνώσεων”

Εισαγωγή
Επίπεδο Α1
Επίπεδο Α2
Επίπεδο Β1
Επίπεδο Β2
Επίπεδο C2
Συμπεράσματα!

Πιστοποίηση Γερμανικής Γλώσσας

Διαβάστε το σχετικό άρθρο

Γερμανικά στο μικροσκόπιο

Η σειρά σεμιναρίων μας