04.06.2020

Απαλλαγή από τέλη ραδιοφώνου και κρατικής τηλεόρασης

 • Δικαιούχοι κοινωνικών παροχών

 • Προϋποθέσεις

Μπορείτε να απαλλαγείτε από τα τέλη εάν λαμβάνετε ένα από τα ακόλουθα κοινωνικά οφέλη:

 • Επίδομα ανεργίας II (Hartz iv)
 • Κοινωνική πρόνοια (Sozialgeld) (συμπεριλαμβανομένων των παροχών σύμφωνα με το Τμήμα 22 του Κοινωνικού Κώδικα (SGB) II)
 • Βοήθεια για έξοδα διαβίωσης σύμφωνα με το SGB XII (Κεφάλαιο 3) και τον Ομοσπονδιακό Νόμο περί Προμήθειας (BVG) (Ενότητες 27α ή 27δ)
 • Βασική ασφάλεια στα γηρατειά και στην περίπτωση μειωμένης παραγωγικής ικανότητας (Κεφάλαιο 4 SGB XII) παροχές βάσει του νόμου περί παροχών αιτούντων άσυλο
 • Βοήθεια για τους τυφλούς (Ενότητα 72 SGB XII και Ενότητα 27d BVG)
 • Επίδομα περίθαλψης (Pflegegeld) σύμφωνα με τους κανονισμούς του κρατικού νόμου (νόμοι περί κρατικών επιδομάτων)
 • Επίδομα νοσηλευτικής σύμφωνα με τον νόμο για την εξισορρόπηση φορτίου (LAG) (Άρθρο 267 (1))
 • Βοήθεια για φροντίδα σύμφωνα με το SGB XII (Κεφάλαιο 7) ή βοήθεια για φροντίδα ως υπηρεσία για θύματα πολέμου μετά το BVG

Τα ακόλουθα μπορούν επίσης να εξαιρεθούν:

 • Άτομα στα οποία χορηγείται επίδομα λόγω της ανάγκης μακροχρόνιας περίθαλψης (άρθρο 267 παράγραφος 2 πρόταση 1 αριθ. 2 γράμμα C (LAG)
 • Ενήλικες που ζουν σε ίδρυμα η νοσοκομείο στο πλαίσιο επιχορήγησης (Ενότητα 45 SGB VIII). Απαλλαγή από την υποχρέωση – εξαιρέσεις.

Δεν λαμβάνετε κανένα από τα παραπάνω κοινωνικά οφέλη επειδή το εισόδημά σας υπερβαίνει το όριο αναγκών;

Στη συνέχεια…

…μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για απαλλαγή από το τέλη ως ειδική περίπτωση δυσκολίας.
Προαπαιτούμενο: Το εισόδημά σας υπερβαίνει τις κοινωνικές σας ανάγκες κατά λιγότερο από το ποσό του μηνιαίου ραδιοφωνικού τέλους των 17,50 ευρώ.

Κατόπιν παραιτείστε από τα προαναφερθέντα κοινωνικά οφέλη, παρόλο που το δικαιούστε και σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να ζητήσετε εξαίρεση από τις δυσκολίες.
Προαπαιτούμενο: Ένα κοινωνικό επίδομα έχει εγκριθεί και έχετε παραιτηθεί γραπτώς από την αρχή κοινωνικής ασφάλισης (Ενότητα 46 (1) SGB I).
Εκτός από την αίτηση εξαίρεσης, η υπηρεσία εισφοράς απαιτεί την επιστολή έγκρισης από την κοινωνική αρχή και την παραίτηση.

Source: www.rundfunkbeitrag.de

Εάν δυσκολεύεστε στα διαδικαστικά η nea.arxi μπορεί να σας βοηθήσει!

Μάθετε περισσότερα!