Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της, προσφέρει στο κοινό πιλοτικά το Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο, μία νέα ψηφιακή υπηρεσία, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους πιστοποιημένους χρήστες να διαβάζουν δωρεάν ελληνόγλωσσα ηλεκτρονικά βιβλία, για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, οπουδήποτε και αν βρίσκονται, μέσα από τον υπολογιστή, το tablet ή το smartphone.

Infos/Πληροφορίες: http://ereading.nlg.gr

Επί πλέον παρατηρήσεις για την ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Αναγνωστήριου:

Η ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Αναγνωστήριου υλοποιήθηκε με αποκλειστική δωρεά του Iδρύματος Σταύρος Νιάρχος και παρατηρήσαμε ότι δεν είναι responsive συνεπώς μπορείτε να τη δείτε όμορφα σε κινητό τηλέφωνο

H σύνδεση με τη πλατφόρμα γίνεται μέσα από μια πολύπλοκη διαδικασία για λόγους ασφαλείας στη πρόσβαση της Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος ΕΒΕ και γι’αυτό πιστεύουμε ότι είναι τόσο αυστηρή και απαιτητική η διαδικασία εγγραφής.