Στο πλαίσιο  διεθνούς γλωσσολογικής έρευνας, αναζητούμε Γερμανούς πολίτες ελληνικής καταγωγής!

→ Μιλάτε Ελληνικά με την οικογένειά σας ή μόνο με ένα μέλος;

→ Είστε 11-12 ή 18-55 χρονών, γεννηθήκατε και μεγαλώσατε στη Γερμανία;

→ Έχετε έρθει σε πολύ μικρή ηλικία (έως 3 ετών)

→ Μπορείτε να μιλήσετε και στις δύο γλώσσες;

Η έρευνα GREPROC

To όνομα του project είναι “GREPROC” και ως στόχο έχει να ερευνήσουμε τις γνωστικές διαδικασίες κατανόησης και επεξεργασίας του λόγου σε παιδιά και ενήλικες που έχουν γεννηθεί ή μεγαλώσει στη Γερμανία και μιλούν την Ελληνική ως γλώσσα πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η γλώσσα πολιτισμικής κληρονομιάς

Με τον όρο «γλώσσα πολιτισμικής κληρονομιάς» εννοούμε την γλώσσα που μιλάει κάποιος ως πρώτη / μητρική γλώσσα (ή ως μία από τις πρώτες γλώσσες) σε ένα περιβάλλον όπου η γλώσσα της ευρύτερης κοινωνίας είναι διαφορετική από εκείνη που μιλιέται στο σπίτι.

Ο στόχος

Απώτερος στόχος της έρευνάς μας είναι να ελέγξουμε το πώς επηρεάζεται η πρώτη γλώσσα (στη συγκεκριμένη περίπτωση η Ελληνική) μέσα σε ένα περιβάλλον διγλωσσίας, την πιθανή θετική επίδραση της διγλωσσίας στην γνωστική ανάπτυξη παιδιών και ενηλίκων, αλλά και να συμβάλλουμε μέσω της έρευνας μας στη διατήρηση της Ελληνικής γλώσσας ως γλώσσας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Χρήση του ερευνητικού υλικού

Τα υλικό αυτό θα χρησιμοποιηθεί για επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια διγλωσσίας που κύριο θέμα τους είναι να αναδείξουν τα προτερήματα της διγλωσσίας όχι μόνο σε κοινωνικό αλλά και αναπτυξιακό επίπεδο. Φυσικά να διευκρινίσουμε ότι στόχος μας δεν είναι να ελέγξουμε τις γραμματικές γνώσεις ή το επίπεδο γλώσσας του κάθε συμμετέχοντα ατομικά αλλά να ερευνήσουμε την κατανόηση της Ελληνικής καθώς και τυχόν επιρροές και γλωσσικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ Ελληνικών και Γερμανικών σε ομαδικό επίπεδο.

Για αυτό το λόγο, η συμμετοχή στην έρευνα μας είναι ανώνυμη. Όλα τα δεδομένα αντιμετωπίζονται εμπιστευτικά και τηρούνται όλοι οι κανονισμοί προστασίας δεδομένων. Όλα τα δεδομένα από τις δραστηριότητες και τα ερωτηματολόγια αποθηκεύονται με κωδικό αριθμό που δεν σχετίζεται με το όνομα του συμμετέχοντα. Το όνομα του συμμετέχοντα ζητείται μόνο στην φόρμα συγκατάθεσης συμμετοχής, την οποία είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε από το ethics committe του πανεπιστημίου -φυσικά αν ο συμμετέχων/ η συμμετέχουσα δεν θέλει να συμπληρώσει το όνομα του/της μπορεί να παραθέσει τα αρχικά του/της μαζί με την υπογραφή του/της.

Η ερευνητική διαδικασία

Όλες οι δραστηριότητες που περιλμβάνει η ερευνητική διαδικασία είναι διαδραστικές, χρησιμοποιούμε δικό μας λαπτοπ και όλα είναι ακουστικά, δηλαδή ο συμμετέχων δεν χρειάζεται να νιώθει άγχος στην ανάγνωση ή γραφή του ελληνικού αλφαβήτου καθώς δεν ζητείται πουθενά.

Η έρευνα αποτελείται από τις εξής επιμέρους διαδικασίες:

  • Ακουστικό πείραμα κρίσης γραμματικότητας προτάσεων στα Ελληνικά
  • Προφίλ διγλωσσίας
  • DVIQ (κατανόηση προτάσεων) στα Ελληνικά
  • TROG (κατανόηση προτάσεων) στα Γερμανικά
  • Digit span task (τεστ μνήμης)
  • LexTalevocabularytask (λεξιλογικό τεστ) στα Ελληνικά / Γερμανικά

Κριτήρια συμμετοχής είναι:

  • να έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει στη Γερμανία ή να έχουν έρθει σε μικρή ηλικία (εώς 3 ετών)
  • να μιλάνε Γερμανικά και Ελληνικά
  • να είναι 18-55 ή 11-12 ετών

Αμοιβή για τη συμμετοχή σας

Στους ενήλικες δίνεται η αμοιβή των 10 ευρώ, ενώ στα παιδιά δίνεται δώρο ένα μπουκάλι-θερμός νερού.

Υπεύθυνες του project είναι η καθηγήτρια Professor Dr. Shanley E.M. Allen και η ελληνίδα μεταδιδακτορική ερευνήτρια Dr. Kalliopi Katsika και στη συλλογή δεδομένων ως master student – research assistant η Μαρία Λιάλιου.

Φόρμες δήλωσης συγκατάθεσης

Ελληνικά

Γερμανικά

Τα στοιχεία επικοινωνίας:

Dr. Kαλλιόπη Κατσικά
Psycholinguistik und Sprachentwicklung Center for Cognitive Science
Fachbereich Sozialwissenschaften Erwin Schrödinger Str. 57
E-mail: katsika@sowi.uni-kl.de
Tel.: 0631-205-4138

Μαρία Λιάλιου
E-mail: maria_lialiou@hotmail.gr
Tel.: 015225106261