«Προοπτικές κοινωνικής προόδου – Η Γερμανία υστερεί»

Συντάκτης άρθρου: Γεώργιος Καλαντζής (nea-arxi.com)

Μη αποτελεσματική σε ζητήματα κοινωνικής προόδου φαίνεται να είναι η Γερμανία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (Weltwirtschaftsforum – World Economic Forum) που πραγματοποιήθηκε στο Νταβός.

Τα μεγαλύτερα εμπόδια για τη λεγόμενη κοινωνική κινητικότητα στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία αποτελούν η ανισότητα στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες, η έλλειψη πρόσβασης στην τεχνολογία και οι αδυναμίες στην ισότητα των αμοιβών. Η Γερμανία κατατάσσεται στην ενδέκατη θέση από τις 82 στη μελέτη.

Σύμφωνα με την έκθεση, καλύτερες επιλογές κοινωνικής κινητικότητας συνιστούν οι σκανδιναβικές χώρες: η Δανία, η Νορβηγία, η Φινλανδία, η Σουηδία και η Ισλανδία. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το WEF θεωρεί τους χαμηλότερους μισθούς, τα κακά κοινωνικά συστήματα και τις ανεπαρκείς εκπαιδευτικές ευκαιρίες ως τα μεγαλύτερα εμπόδια για την κοινωνική πρόοδο και ανέλιξη. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η Γερμανία θα μπορούσε να επωφεληθεί από την κοινωνική κινητικότητα, όπως και άλλες μεγάλες οικονομίες, π.χ. η Κίνα, οι ΗΠΑ, η Ινδία και η Ιαπωνία.

Το WEF εξέτασε πέντε τομείς που έχουν κεντρική σημασία για τη δημιουργία ίσων ευκαιριών για πρόοδο: υγεία, εκπαίδευση, τεχνολογία, εργασία και ασφάλεια. Η οργάνωση απαίτησε ότι πάνω από όλα βρίσκονται οι δίκαιοι μισθοί, η κοινωνική προστασία, η δυνατότητα διά βίου μάθησης και οι καλύτερες συνθήκες εργασίας.

«Οι κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες της ανισότητας είναι βαθιά και εκτεταμένες», δήλωσε ο ιδρυτής του WEF Klaus Schwab. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ένα αυξανόμενο αίσθημα αδικίας και δυσπιστίας στα θεσμικά όργανα. Οι εταιρείες και η κυβέρνηση θα πρέπει να ανταποκριθούν με κοινές προσπάθειες ώστε να βρουν νέους τρόπους κοινωνικοοικονομικής κινητικότητας προκειμένου να εξασφαλίσουν σε όλους ίσες πιθανότητες επιτυχίας.

Φεβρουάριος 2020, Βερολίνο
Πηγή: BR24